Historie

„Něco málo z historie Škochova domu …“

Dům čp. 22 byl nazván podle kupce, který zde provozoval živnost na počátku 20. století. Avšak historie domu i jeho obyvatel sahá mnohem dále do minulosti. Roku 1536 zde stály pouze ohořelé ruiny stavení, jež padlo za oběť ohni. Nový majitel, zbohatlík a pozdější primas, čili první radní Martin Helm z Vorlova se však postaral o rychlou výstavbu nové budovy. Od těch časů zdobí průčelí domu pozdně gotický štít tvořený plaménkovým ornamentem a oblouky ve tvaru oslího hřbetu.

Nedávné restaurování fasády odhalilo také rozsáhlé zbytky freskové výzdoby. Tyto umělecko architektonické prvky činí z domu jednu z nejlepších ukázek goticko renesanční měšťanské architektury v Čechách. Dům měl také štěstí na výhodnou polohu hned vedle radnice. Není tedy divu, že i mezi pozdějšími majiteli nalezneme řadu významných táborských obyvatel včetně několika purkmistrů i jiných členů městské samosprávy.